Sabotasjeaksjonen mot dieselanlegget på Laksa

Røyk stiger fra oljetanker i brann på Laksa. Bilde

Sabotasjeaksjonen mot dieselanlegget på Laksa


Fordi Sonsbukten er svært dyp var den velegnet for bunkring av ubåter, og de tyske okkupasjonsstyrkene opprettet derfor et stort drivstofflager der. Sabotasjeaksjonen mot Laksa-anlegget var en aksjon som ble utført av norske sabotører tilknyttet Milorg mot det tyske drivstoffanlegget på Laksa i Son den 18.august 1944.

Hovedmennene i aksjonen var fem Milorg-medlemmer fra Ski (Frank Brenna, Odd Mjønner, Kåre Karterud, Oscar Mamen og Nils Otterness) i tillegg til tre kjentmenn fra Son, – Harald Strømnes, Odd Svendsen og Arnold Bjerve. Planene var utarbeidet av Ole Lauritz Authen, en gårdbruker fra Vestby som var medlem av Milorg i hjemkommunen og nestkommanderende i avsnitt 11.1 i Ski. Klarsignalet fra London var kodemeldingen «Kua har grønne strømper».

Aksjonen var i gang

Ladningene hadde en detonatorlunte og en ti-minutters tidsblyant. Det ble også plassert mindre magnetladninger på tankene, med forskjellig detonasjonstid, slik at redningsmannskaper ikke kunne komme til. Kjentmennene fra Son, som var med til anlegget, ble igjen for å klemme inn tidsblyantene og dermed sette i gang nedtellingen. Imens tok de fem Milorg-medlemmene med seg vaktene opp i skogen, hvor de ble bundet og etterlatt.

Etterspillet

Effekten av sabotasjeaksjonen var betydelig. Omkring 7000 tonn ubåtolje og 400 tonn solarolje (en middels lett dieselolje) brant opp. Brannen raste i ti dager, og tankene smeltet helt. Brannen truet en tid bebyggelsen i området, men man klarte å forhindre at den spredde seg. Eneste skade på annen eiendom var et par knuste ruter på en nabogård. Hele Son var dekket av tykk, svart røyk. Tankene var det siste tyske hovedlageret for ubåtolje i Norge, og aksjonen hadde derfor stor effekt på muligheten til å ha ubåter i drift i Nordsjøen og Skagerrak. Ingen menneskeliv gikk tapt i aksjonen, og sabotørene ble ikke tatt. Ifølge Odd Svendsen hadde de norske vaktene på anlegget klart å komme seg fri etter eksplosjonene, og tyskerne trodde derfor at de var medskyldige. De skal derfor ha blitt sendt til Grini.

Sabotasjeaksjonen var vellykket. Røyken fra oljetanker i brann sett fra Son sentrum. Bilde.
Sabotasjeaksjonen var vellykket. Røyken fra oljetanker i brann sett fra Son sentrum.
Lisenser for bruk : CC BY – Rettighetsforvalter: Riksarkivet

Kjentmannen Odd Svendsen fortalte senere at han først løp til en venn på Stavnes, og var der da eksplosjonen inntraff. Deretter kom han seg hjem; han bodde på Kjøvangen ikke langt unna. Han kom seg i seng, og ble kort tid etter vekket da tyskerne kom for å lete etter sabotørene. Det gikk bra, men han måtte stå slik at de ikke merket svettelukten.

I dag

Fundamentene fra tankene og noen maskingeværstillinger er fortsatt synlige på Laksa. Et flott mål for søndagsturen, og ikke minst en mulighet til å se Son fra andre siden av kilen. Ønsker du en lenger tur kan du fortsette videre bortover veien og oppover i høyden til du kommer på toppen av Vardåsen. Her er det flott utsikt mot Horten.

Fundamentene på Laksa med utsikt mot den hvite trebebyggelsen i Son. Bilde.
Fundamentene på Laksa. Foto: Johan Danielsen

Kilde: lokalhistoriewiki.no

Del denne artikkelen