Historie

Historie

Vestbyområdet bærer på mye historie som går langt bak i tid. Her kunne du møte både baroner, Hollændere og smuglere.

Arkeologiske utgravinger har avdekket at bosettingen i Vestby stammer fra Nøstvedtperioden, dvs. fra ca. 6000 – 4000 år f.Kr. Mot slutten av steinalderen, et par tusen år f. Kr., begynner det å vokse frem en bondekultur i Vestby, og en gang under bronsealderen, mellom 1800 og 500 år f.Kr., vokser det opp en urgård nord i bygda, en byr – samling av mange hus. Den ble så i sin tid delt opp i fire nye gårder; Vestby gård, Sundby gård, Nordby gård og Østby gård. På alle gårdene ligger store gravhauger fra jernalderen. Jernaldergravfeltet på Nordby Gård ligger rett øst for Vestby sentrum, et steinkast fra Rådhuset.

Da jernbanen ble bygd i 1879, vokste det opp en stasjonsby der jernbanen krysser Den Fredrikhaldske Kongevei. Det ble anlagt mølle, bank, kjøpmannsgårder og skole. I 1897 ble Grøstad Dampsag og Høvleri anlagt. Litt sør for sentrum ligger Sundby Gård. Her var det gjestgiveri fra 1700-tallet til 1870. Bondehøvdingen og politikeren Jon Sundby eide i sin tid gården. Hølen ble innlemmet i kommunen i 1943. Dette vedtaket ble bekreftet etter andre verdenskrigs slutt, ettersom slike vedtak fattet i krigsårene i utgangspunktet var ugyldige. Son ble innlemmet i 1965.

Kilde: Wikipedia.

Sons historie
Vestbys historie
Hølens historie
Hvitstens historie