Hølens historie

Holen

Hølens historie


Hølens historie strekker seg langt tilbake. Den er innholdsrik med tømmerbaroner, skatteparadis, viadukt og brennevinsutsalg.

Bosetting langt tilbake

Det er gjort funn fra eldre steinalder i Hølensområdet. Først etter middelalderen oppsto tettstedet Hølen, og på 1600-tallet ble Hølen et ladested under Christiania med egne tollrettigheter.

Hølen og Son – Hollendere og tømmer

Mellom Hølen og Son renner elven Såna – en strekning på 3 kilometer. En perfekt transportvei for tømmer som under Hollendertiden på 1600-tallet ble lastet om og skipet ut fra Son. Hølen ble kjent for sine tømmerbaroner. I dag kan man finne rester av flere tømmerbruk langs elven.

Hølen 1959 Foto Mittet

Egen bykommune og skatteparadis

I 1847 ble det ved kongelig resolusjon bestemt at Hølen skulle være en egen bykommune. Som by var Hølen på den tiden Norges minste by med 266 innbyggere i 1876.

Hølen ble et velstående samfunn, og bystatusen ga stedet mange rettigheter. I 1896 ble Brennevinssamlaget opprettet som aksjeselskap ved folkeavstemning. Det ga store skatteinntekter – og i sin storhetstid hadde Hølen hele tre brennevinsutsalg. Med mye penger i kassen satte byen ned skattesatsene til 1,5% på inntekt og en promille på formue. Det tiltrakk seg mange tilflyttere!

I 1911 leide Sigrid Undset et rom i Hølen. Hun drev husholdningskurs på Såner skole. Det ble stort oppstyr da hun tok seg en dram ved disken på brennevinsutsalget, en vane hun hadde tatt med seg fra Roma.

Viadukten – «Hølensbrua»

Jernbanen kom til Hølen i 1879, og viadukten sto ferdig i 1878. Brua er en gigantisk konstruksjon av stålbjelker på støpte fundamenter, og den ble testet med tunge grusvogner før den kunne åpnes. Oscar II åpnet jernbanen, og han måtte sitte i en grusvogn fordi passasjervognene ikke var kommet frem.

Hølen 1946 Foto Normanns Kunstforlag

Hølen i dag

I dag er Hølen mest kjent som et idyllisk lite tettsted med mange godt bevarte bygninger fra storhetstiden. Viadukten er et flott landemerke, og Vestby kommune er i gang med å gjøre den om til en spektakulær gang- og sykkelvei.