Sons Historie

Son

Sons Historie


I Son har det bodd folk siden steinalderen. På 1600-tallet var Hollendertiden og Son hadde dobbelt så høye tollinntekter som Moss!

Hollendertiden

Fra ca. 1550 til 1850 var Son en viktig tømmerhavn. Hollendere bosatte seg i Son, og skipet tømmer til Amsterdam. Det sies at store deler av Amsterdam og andre kanalbyer hviler på tømmer fra Son og omegn. Hollenderne betegnet Son på sine gamle sjøkart som Zoon Water.

I 1604 ble Son ladested under Christiania med egne tollrettigheter. Flere av av bygningene i Son er fra denne storhetstiden. Thornegården ble bygget rundt 1640, samtidig med Spinnerigården. Det er staselige bygninger som omkranser torget i Son. Her var det pakkhus, hvor det blant annet var et tobakkspinneri. Bygningene er fredet og tatt godt vare på.

Torget i Son med Thornegården Foto Wilse 1919

Smuglertiden

I forbudstiden – perioden 1916-1927 – da brennevin var forbudt, var Son kjent som et smuglerparadis. Brennevinskanner ble losset på torvet mer eller mindre åpenlyst. Forfatteren Arthur Omre bodde i Son på denne tiden, og hans roman «Smuglere» er inspirert herfra. Etter sigende var selv med på moroa.

Kunstnere i Son

Son har siden slutten av 1800-tallet vært et viktig sted for kunstnere, både fastboende og mer eller mindre tilfeldige gjester. Den mest eksentriske av dem alle var Carl Dørnberger født 1864. Han hadde to pistoler «Kitty» og «Kitty Broder» som han blant annet brukte til å skyte halene av nabokattene. Dørnbergerhuset er et kjent landemerke i Son – og den eldste delen ble bygget på 1600-tallet.

Badeliv i Son – foto Mittet 1929

Son Kystkultursenter

Son Kystkultursenter ligger midt i Son nede på brygga. Her lå tidligere Soon Baadbyggeri, hvor den kjente båtkonstruktøren Jac. M. Iversen bygde flere av landets beste seilbåter. Eiendommen har i dag en slipp og museumshavn med verneverdige trebåter.

Son i dag

Son er det nærmeste man kommer en sørlandsby på Østlandet. Torg og gamle bygninger er tatt godt vare på. Son lever hele året med små butikker, gallerier og et utmerket tilbud av spisesteder.