Vestbys historie

Vestby

Vestbys historie


Vestby er et gammelt kulturlandskap, med flotte åkere og gamle gårder. Da Vestby kommune ble opprettet i 1837 ble rådhuset lagt til Vestby.

Vestby Kirke og Prestegård

Tettstedet Vestby har gitt navn til Vestby kommune. Stedet har navn etter Vestby gård som i senere tid ble prestegård. Det har vært kirkested siden middelalderen. Den store, hvite hovedbygningen fra 1832 er tegnet av sogneprest Thomas Bodom. Både hovedbygningen, stabburet og forpakterboligen er fredet. Prestegården ligger vakkert til vest for jernbanestasjonen og Vestby sentrum.

Den gamle Mariakirken fra middelalderen ble etter hvert for liten, og ble derfor revet og erstattet av dagens kirke i 1886. Det er en langkirke i tegl, og tegnet av arkitektene H. Nissen og H. Munthe.

Johan Herman Wessel

Den norske dikteren og forfatteren ble født i Vestby 6. oktober 1742. Han var prestesønn og vokste opp i Wessel stuen i Vestby, i en søskenflokk på 13. Farens onkel var selveste Petter Wessel – også kjent som sjøhelten Tordenskiold. I 1742 flyttet familien inn i prestegården.

Vestby foto Wilse 1958

Smaalensbanen – dagens Østfoldbane

Opprinnelig het togstrekningen mellom Oslo og Kornsjø ved svenskegrensen Smaalensbanen. I 1873 besluttet Stortinget at banen skulle bygges, og arbeidet startet i 1875. Den første prøveturen var mellom Råde og Hølen under et besøk av kong Oscar II og dronning Sophie.

Vestby togstasjon ble åpnet i 1879 da Østfoldbanen ble tatt i bruk. Med togforbindelse kom det fart i utbygging av mølle, sagbruk, bank og kjøpmannsgårder i Vestby. Mye av dagens bebyggelse er fra etterkrigstiden.

Vestby sentrum i dag

Vestby er kommunens administrative sentrum. Kommunestyret har vedtatt store planer for sentrum. De nærmeste årene skal det bygges boliger, forretningslokaler og kulturbygg.