Om Opplev Vestby

Om Opplev Vestby


Opplev Vestby er et resultat fra Handel og reiselivsplanen Vestby mot 2030, som ble politisk vedtatt i 2017. Vestby Næringsforum tok initiativ til å drifte portalen som skal fremme Vestby Kommune som en kultur og opplevelsesdestinasjon.


Vi ønsket å etablere en plattform hvor vi kan vise frem alt hva kommunen vår har å by på, både for besøkende og fastboende.

Portalen www.opplevvestby.no er Vestby Kommune sin digitale turistinformasjon og driftes non-profit.

Første fase av nettsidene ble lansert i begynnelsen av desember 2020 og vi jobber stadig videre med innhold og nye funksjoner.