Om oss

VestbyNF-logo

Om oss


Opplev Vestby er et initiativ fra Vestby Næringsforum. Vi ønsket å etablere en plattform hvor vi kan vise frem alt hva kommunen vår har å by på, både for besøkende og fastboende.

Første fase av nettsidene ble lansert i begynnelsen av desember 2020 og vi jobber stadig videre med innhold og nye funksjoner.

Vestby Næringsforum

Vestby Næringsforum er en medlemsorganisasjon for næringslivet i hele kommunen. Vi jobber for å fremme en offensiv næringsutvikling, bidra til økt verdiskaping i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer. Vi skal bidra til å utvikle og profilere Vestby kommune som reiselivsdestinasjon. Fremme næringslivets interesser overfor myndigheter og andre instanser. Formidle kompetanse, stimulere til samarbeid og et godt miljø mellom ulike aktører i kommunen.

Se alle medlemmene våre og les mer om oss: