historie

Den gamle jernbanetraseen gjennom Vestby er under opprustning, men store deler av strekningen kan allerede oppleves. Gamle spor etter jernbanen kan fortsatt finnes, og det er lett å fantasere om at det kommer et tog! Strekningen kan benyttes som gang- eller sykkelvei.
  • 23 november, 2020
Les mer