Stjernåsen Orografstasjon

Historiske Stjernåsen Orografstasjon. Bilde.

Stjernåsen Orografstasjon


Stjernåsen Orografstasjon i Vestby ble bygget i 1908. Den ble etablert ved østsiden av fjorden for å kontrollere viktige områder av Oslofjorden og avgi måledata til Oscarsborg.

Georg Stangs avstandsmåler for avlesning av avstands- og retningsverdier med lineærskala og kart var nylig utviklet. Stjernås orografstsjon ble etablert med slikt utstyr. Dette skulle bli en svært viktig observasjonspost til støtte for Oscarsborg. Den var i bruk for å måle avstand og fart på Blücher og følgefartøyene den 9. april 1940. Opplysningene som kom til Oscarsborg den 9. april, var avgjørende for at de kunne få inn fulltrefferen på skipet. Fra Stjernåsen er det vid utsikt over Oslofjorden.

Kilde: lokalhistoriewiki.no


Del dette stedet
Detaljer
Kart